Napustila Islam kad je vidjela što piše u Kuranu

Written by on listopad 29, 2018

Mona Walters odlučila je napustiti Islam nakon što se upoznala sa sadržajem Kurana. Prvo je odlučila da će biti ateistkinja , a kada je pročitala Bibliju postala je kršćanka. Kuran ju je odbio jer je pun nasilja i netolerancije prema nemuslimanima. U nastavku vam donosimo neke od ulomaka iz Kurana koji su zgrozili Monu zbog čega je i napustila islam.

 

Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik! Kur’an 4:34

Kur’an dozvoljava da se zarobljene žene i robinje seksualno iskorištavaju:
Zabranjuju vam se: … i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi… Kur’an 4:24

Muhamed je uzeo ženu svog susjeda Zaida. Jednog dana Muhamed je otišao vani tražiti Zaida (svog posinka). Tako, na vratima je bila svilena zavjesa, ali je vjetar podigao zavjesu tako da je prolaz bio otkriven. Zejneb je bila u svojoj sobi, nepokrivena, i zadivljenost s njom je ušla u srce Proroka (Muhameda).
Al-Tabari: Historia Tabari, vol 8.

Pročitaj: Kako Bog gleda na razvod braka?

O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike (prijatelje) Židove i Kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Kur’an 5:51

Borite se protiv onih kojima je data Knjiga (Kršćani i Židovi), a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno. Kur’an 9:29

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.
Kur’an 9:5

O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih. Kur’an 9:123

Izvor: novizivot.net

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *