Ovaj grijeh nosi najviše posljedica na ljudski život

Written by on listopad 29, 2018

U Bibliji se spominje puno grijeha, no grijeh na koji Bog posebno upozorava jest upravo blud. Definicije modernog rječnika za blud  i za preljub dovoljno su jednostavne, ali Biblija nam daje bolji uvid u to kako Bog vidi ova dva seksualna grijeha. 

U Starom zavjetu, Mojsijev Zakon i židovski običaji zabranjivali su sve seksualne grijehe. Međutim, hebrejska riječ koja se u Starom zavjetu prevodi kao „blud“ također se koristila u kontekstu idolopoklonstva i nazivala duhovnom prostitucijom. Riječ blud koristi se i u vezi s poganskim idolopoklonstvom, jer su mnoga poganska „štovanja“ uključivala seks u svojim ritualima. Hramske prostitutke bile su uobičajene u štovanju Baala i ostalih lažnih bogova. Seksualni grijesi svih vrsta nisu se samo prihvaćali u tim religijama, nego su se i poticali kao sredstvo za veće blagoslove od bogova za štovatelje, osobito u povećanju njihovih stada i usjeva.

Pročitaj: Biblija spominje i neoprostivi grijeh. Znate li što je to?

U Novom zavjetu, blud dolazi od grčke riječi porneia, čije značenje uključuje preljub i incest. Porneia dolazi od druge grčke riječi čija definicija također uključuje uživanje u bilo kakvoj nezakonitoj požudi, uključujući homoseksualnost. Upotreba te riječi u evanđeljima i poslanicama uvijek se odnosi na seksualni grijeh, dok se „blud“ u knjizi Otkrivenja uvijek odnosi na idolopoklonstvo. Gospodin Isus osuđuje dvije crkve Male Azije za sudjelovanje u bludu idolopoklonstva (Otkrivenje 2,14.20), te također govori o „velikoj bludnici“ posljednjih vremena, što je idolopoklonička lažna religija „s kojom su počinili blud kraljevi zemaljski i opili se vinom bluda njezina stanovnici zemaljski“ (Otkrivenje 17,1-2 VB).

S druge strane, preljub se odnosi na seksualni grijeh ljudi koji su u braku s nekime tko nije njihov supružnik, te se riječ u Starom zavjetu koristi i doslovno i figurativno. Hebrejska riječ koja se prevodi kao „preljub“ doslovno znači „razvrgavanje braka“. Zanimljivo, Bog opisuje preljub kao napuštanje od strane svog naroda i njihovo prianjanje uz druge bogove. Židovi su se smatrali kao supružnica Božja, stoga kad su se okrenuli bogovima drugih naroda, Bog ih je usporedio sa ženom preljubnicom. Stari zavjet često idolopoklonstvo Izraela naziva nemoralnom ženom koja „bludniči idući za“ drugim bogovima. Nadalje, cijela knjiga Hošee uspoređuje odnos između Boga i Izraela s brakom proroka Hošee i njegove žene preljubnice, Gomere. Gomerini postupci prema Hošei bili su slika grijeha i nevjernosti Izraela koji je uvijek iznova napuštao svog pravog muža Boga i počinjao duhovni preljub s drugim bogovima.

U Novom zavjetu, dvije grčke riječi koje se prevode kao „preljub“ gotovo se uvijek koriste u smislu doslovnog seksualnog grijeha koji uključuje bračne partnere. Jedina iznimka nalazi se u pismu crkvi u Tijatiri, kojoj se sudilo za toleriranje „žene Jezabele, koja sebe naziva proročicom“ (Otkrivenje 2,20 VB). Ova je žena odvela crkvu u nemoralnu i idolopokloničku praksu, i svakoga koga je zavela svojim lažnim naukom smatralo se da je s njom počinio preljub.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *