Evo zašto je Bog nekim ljudima u Bibliji promijenio ime?

Written by on listopad 30, 2018

Dok čitamo Bibliju teško je ne primijetiti kako je u određenim razdobljima Bog nekim ljudima u Bibliji promijenio ime. Na prvu pomisao to može zvučati čudno ili zbunjujuće, no ako zavirimo malo dublje vidjet ćemo kako je Bog imao razlog za takve promjene. Naime, Bog je najčešće ljudima mijenjao imena zbog promjena koje su se dogodile u njihovim životima, odnosno zbog promjena koje je on napravio u njihovim životima. U nastavku možete pročitati neke od značajnijih osoba u Bibliji kojima je Bog promijenio ime.

Abramu u  Abraham

Bog je pozvao Abrama, prije nego što je njegovo ime promijenjeno u Abraham, iz poganstva. Ne znamo zašto je Bog pozvao Abrama, a ne druge. Jednostavno piše:

Jahve reče Abramu: “Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov.

Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, Bog mu se ukazao i rekao:

“Ja sam El Šadaj – Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporočan budi. A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti (Postanak 17: 1-2).

Tada je Bog rekao nećeš se više zvati Abram – nego Abraham jer te postavljam kao oca nad mnogim narodima. Bog je promijenio Abramovo ime, što znači “uzvišeni otac”  u Abraham, što znači “otac mnoštva”. Bog je promijenio Abrahamovo ime zbog promijenjene uloge koju će imati u budućnosti.

Saraji u Sara

Abrahamovoj ženi Saraji također je promijenio ime. U istom poglavlju gdje piše kako je Bog promijenio Abrahamovo također piše:

Još reče Bog Abrahamu: “Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja: Sara će joj ime biti. Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov ću na nju izliti te će se narodi od nje razviti; kraljevi će narodima od nje poteći.

Sarajino je ime promijenjeno u Sara i iz istog razloga zbog kojeg je Bog promijenio Abramovo ime. Saraja znači “moja princeza”, ali Sara označava “princezu”, što znači da je sada princeza mnogih, a ne samo onih u njezinoj neposrednoj obitelji. Bog je promijenio Sarajino ime zbog njezine uloge u povijesti. Bog mijenja imena jer imena imaju značenje u važnim Božjim planovima.

Pavao i Petar

U jednoj od najznačajnijih priča o promjeni imena u Bibliji, Pavao je dobio naredbu od židovskih vjerskih vođa da protjera crkvu iz Judeji. U Djelima 9:1-2 čitamo:

Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.

Savao je bio u misiji da uništi crkvu, ali znamo da je Isus rekao da čak ni smrt ne može nadvladati crkvu. Tako je Isus susreo Savla na putu za Damask i pitao ga:

 “Savle, Savle, zašto me progoniš?

Savao je zasigurno bio zbunjen i pitao se kako to da progoni Isusa, ako ga niti ne poznaje. Međutim Crkva je Tijelo Kristovo i tko god progoni crkvu, zapravo progoni Gospodina Isusa Krista. Nakon što je Pavao rukopoložen za apostola poganima, Savlovo je ime promijenjeno iz Savao što znači razarač u Pavao što znači malen. Savao, razarač crkve, postao je Pavao ili apostol Pavao.

Također u Bibliji čitamo o slučaju apostola Petra čije je ime bio Petar, a zatim ga je promijenio u Kefa. Isus je promijenio njegovo ime iz Petar što znači “mala stijena” ili “kamen” u Kefa što znači “stijena”. Bog je promijenio Petrovo ime kako bi odgovaralo onome što je njegova uloga u Crkvi.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *