Izdvojeno

Prije nekoliko godina sam postao fasciniran Isusovim pitanjima. Sinulo mi je da, ako je Isus postavljao pitanja, ona moraju biti važna. U stvari, ovisno o našem odgovoru na njih, ona mogu biti pitanja koja mijenjaju život. Shvaćam da je u kulturi u kojoj je Isus živio postavljanje pitanja bio način učenja, ali Isus je uvijek […]